Matallergi og intoleranser

Symptomer, laboratorietester og behandling

Onsdag 23. august
Kl 18:00 - 19:00

Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika

kr 150,-inkl. enkel servering (kaffe, te, frukt)

Generell informasjon

Temakvelden vil ta for seg ulike reaksjoner mot mat - det vil si forklare forskjellene på matallergier, matintoleranser og matoverfølsomhet/sensitivitet. Vi vil ta opp symptomer, aktuelle undersøkelser og behandling knyttet til de forskjellige matreaksjonene.

Det er det mye usikkerhet knyttet til disse temaene både blant folk flest og helsearbeidere og Temakvelden vil bidra til å oppklare en del av disse usikkerhetene.

Foredragsholdere er lege Aicha Aibo (spesialist i allergologi med flere års erfaring fra universitetssykehus i Madrid, Spania) og laboratoriesjef Dag Tveiten Lab1

Meld deg på